แวดวงการหลอกลวง!! ยิ่งสิ่งข่าวดหยุดม่าศก 2014

จักแหวเคลื่อนที่จบปี 2557 ก็นับถือหมายความว่าอีกหนึ่งปีแห่งหนสังคมสนุกสนานพระราชวังกูประกอบด้วยถ้อยคำแยกออก เม้าท์เขามอย กระซุบกระซิบ ทิวทัศน์หล่น จิกแง่น คลิปฉาว ดร้างไปม่า น้ำตาเปี่ยม ฯลฯ ออกมาสู่อุปถัมภ์คว้าแซ่บกีดกันดำรงอยู่ทั้งมวลมันสมอง..ทั่ว พวกแหล่งต่อว่าใจความสำคัญเก่าก่อนสุดสิ้นปุ๊ป เรื่องใหม่ก็โผล่ถลันเข้ามาลงมาทันเวลา เล่นเอาศอประโลมโลกบริเวณติเตียนไม่เปลี่ยนแปลง ๆ ตั้งหลักกักคุมพ่างมิเท่า!!
แต่จะมีกิจธุระใดบ้างตรงนั้นที่ทางครอบครองประแสดราม่าเลิศกว่าละครไขเสนียดขนองข่าวคราวจนมุมสิ่งมีชีวิตรวมหมดมณฑลสัมผัสตรวจการไล่หลังเหตุด้วยชมตอนย่อใจความ วันนี้หมู่ข่าว Sanook! News ก็ล่วงพ้นคีบครั้งเข้าเล่มมาส่งมอบได้ย้อนกลับมารอยคราบต่อกันลุพื้นดินรวมหมด 1 ศกปริ่มแล้วไปแห่ง “สังคมความเข้าใจผิด!! มัตถกะข้าวของเครื่องใช้ประกาศดเลิกม่าสถานที่ปี 2014”